Obeleženje Svetovnega dneva aidsa 2013 na Osnovni šoli Cvetka Golarja

Svetovni dan boja proti aidsu je priložnost, da dvignemo raven osveščenosti pri mladih o HIV-u/AIDS-u kot bolezni globalnega problema. V vzgoji in izobraževanju je zato temeljnega pomena, da s pridobivanjem znanja in osveščanjem spodbudimo preventivna dejanja pri mladih. Osrednja tema, ki jo je SZO izbrala za obdobje od 2011–2015, je »Proti ničli -– nič novih okužb, nič diskriminacije, nič umrlih zaradi aidsa«. V ta namen smo omenjeno dejavnost na naši šoli obeležili s predavanjem mag. Draga Sukiča, ki je otrokom na zanimiv in razumljiv način predstavil omenjene koristne informativne slikovne vsebine ter jih povezal z značilnostmi razvojnega obdobja devetošolcev. Učenci so z navdušenjem spremljali tako pomembno predavanje in se nanj aktivno odzivali. Z zanimanjem so si ogledali film, ki je predstavljal problematiko same bolezni. Prednost vidimo tudi v nadgradnji ustvarjalnih delavnic, v katerih so učenci z zbranim gradivom izdelovali plakate, ki so jih predstavili sošolkam in sošolcem. Izdelke smo nato razstavili v avli naše šole. Ker naša šola deluje tudi projektno kot Zdrava šola, si še toliko močneje želimo in prizadevamo, da bodo sporočila in ozaveščenost res uspešno prenešeni; s samim virusom in njegovim razvojem pa se učenci lahko seznanijo tudi s pomočjo mladinskega leposlovja, saj je tej tematiki posvečeno kar nekaj knjig. Majda Hafner, OŠ Cvetka Golarja   Izjave učencev OŠ Cvetka Golarja o naravoslovnem dnevu AIDS 29. 11. 2013 smo imeli nar. dan o AIDS-u/HIV-u. Najprej smo pričeli s triurnim predavanjem. Predavatelj je bil sproščen in je v predavanje vnesel veliko ambicije in karakteristike in pritegnil čisto vsakega slehernega učenca. Z nami je bil tudi zelo komunikativen in če nas je kaj zanimalo, smo o tem lahko povprašali. To je samo še nekaj dodatnih razlogov zakaj sem si toliko zapomnila. Všeč mi je, da so nas opozorili o nevarnosti spolnosti in nam povedali še več o kontracepciji, zanesljivi in nezanesljivi. Pozneje pa smo izdelovali plakate Povzeli smo temeljne stvari o HIV-u /AIDS-u in jih napisali. Naša skupina se je trudila osredotočiti na predstavitev, ki bi bila razumljiva ter navsezadnje berljiva vsem. Naravoslovni dan je bil res velik plus in si zasluži same pohvale. Pozneje smo plakate še predstavili in izvedeli še tistih par stvari, ki smo jih prej preslišali. Taki dnevi so za mladostnike res pomembni in vsak bi jih moral znati ceniti, zato se za nove podatke se resnično zahvaljujem. Ariana Kržan 9. b V petek, 29. 11. 2013 smo imeli v šoli nar. dan. Imeli smo dve uri predavanja, dve uri izdelovanja plakatov in eno uro predstavljanja izdelkov. Predavanje je bilo res super, sproščeno. Predavatelj je zelo dobro predstavil vse od AIDS-a in pa tudi nekaj o ljubezni. Zelo je bilo dobro, ker je v predavanje vključeval učenke in učence. Tako se je ozračje sprostilo in obenem smo se tudi lahko zabavali ob nekaterih izjavah sošolk in sošolcev. S predavanjem se je ujemal powerpoint, ki je bil prav tako izjemno ter predvsem skladno s predavanjem izdelan. Predavanje je bila enkratna izkušnja, ob kateri smo bili opozorjeni na številne stvari, ki se nam bodo dogajale v tem času, ki prihaja in vse skupaj smo nato še dobro zaključili s predstavitvijo plakatov ob kateri smo se tudi neizmerno zabavali in še bolj podrobno kaj izvedeli. Matic Košir 9. a V petek 29. 11. 2013 smo imeli nar. dan. Predavanje je vsebovalo podrobnosti o Aids-u, spolno prenosljivih bolezni in tudi zasvojenosti. Glede na to, da smo 1. decembra obeležili dan boja proti Aidsu je bil predvsem poudarek na tej temi. Predavatelj nam je zelo dobro predstavil razlike med zaljubljenostjo in ljubeznijo, okužbe spolno prenosljivih bolezni, najhujši je seveda virus HIV, iz katerega se posledično razvije Aids za katerega trenutno ni še zdravila. Ogledali smo si tudi film, ki se me je močno dotaknil in si ga bom za vedno zapomnila, saj je naredil name velik vtis. Predavanje mi je dalo misliti, da bom vse življenje previdna in pazljiva, saj ne želim, da se moje življenje hitro konča. Urška Kotnik 9. a V petek, 29. 11 2013 smo imeli učenci 9. razredov naravoslovni dan na temo AIDS, saj je 1. december dan boja proti AIDS-u. Naučili smo se veliko novega, vendar ne samo o AIDS-u, temveč tudi o virusu HIV, zato je pomembno, da se pri spolnih odnosih zaščitite. V primeru težav je najbolje, da obiščemo zdravnika in se testiramo. Nato smo se odpravili v učilnice, kjer smo na to temo izdelovali tudi plakate in jih kasneje predstavili sošolcem. Mislim, da se je ta dan vsem zdel zelo zanimiv. Manca Franko 9. a