Podporniki

Društvo prijateljev mladine je samostojno nepridobitno združenje. Organizacijska, administrativna in druga strokovna dela člani društva opravimo brezplačno s prostovoljnim delom. Stroški društva so povezani z izvajanjem dejavnosti – stroški mentorjev, nakup igral za izvajanje delavnic … Društvo lastnih finančnih virov nima. Doslej so nam finančno ali materialno pomagali donatorji in sponzorji ter Občina Škofja Loka. Nujno potrebna finančna sredstva poskušamo dobiti tudi s kandidiranjem na natečajih. Naše delo lahko podprete z nakazilom na naš račun. Sredstva bodo porabljena gospodarno za projekte v dobro otrok.

Podprite nas
DPM Škofja Loka IBAN: SI56 0700 0000 0176 436 pri Gorenjski banki
Podporniki 2013

 • Občina Škofja Loka
 • LTH ulitki
 • Polycom
 • Mladinski servis Zamorc
 • Difa
 • SG Guzelj
 • Knauf Insulation
 • GES Derlink
 • Harjen
 • Radio Sora
 • Loški utrip
 • Gorenjski glas
 • Športna zveza Škofja Loka
 • Zavod za šport Škofja Loka
 • Krajevna skupnost Škofja Loka – Mesto