Date:junij 24, 2013

Berem, berem …

bmb7Projekt Berem, berem … je nastal pred leti, ko smo se v društvu odločili, da moramo storiti kaj koristnega za dvig bralne kulture in otroke na prijeten način spodbujati k dodatnemu branju. Odločitev, kako uresničiti zastavljeni cilj, ni bila enostavna. Pravo rešitev smo našli skupaj s knjižničarkami na osnovnih šolah. Za otroke 3. razreda vsako leto pripravimo zloženko, v katero potem, ko preberejo knjigo, narišejo risbico. Otroci morajo prebrati 10 knjig po lastnem izboru.