Date:junij 27, 2013

Občinski otroški parlament

Otroški parlamentOtroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga potekajo v vseh šolah po Sloveniji, naslednji korak so parlamenti na občinski in regionalni ravni, zaključijo pa se na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt za področje občine Škofja Loka koordinira DPM Škofja Loka. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. O temi, ki je izbrana na nacionalnem nivoju, najprej razpravljajo učenci vseh štirih škofjeloških osnovnih šol v svojih razredih, nato pa na šolskem parlamentu. Predstavniki šol ugotovitve in stališča, oblikovana na šolah, podajo na občinskem otroškem parlamentu.