Categories
Počitniške aktivnosti

Letovanja in hribovanja 2022

Prednostno bomo obravnavali prijave otrok, ki bodo letovali z zdravstvenim predlogom, s stalnim prebivališčem v upravnih enotah Tržič (prostih 7 mest za letovanje z zdravstvenim predlogom) in Jesenice (prostih 60 mest za letovanje z zdravstveni predlogom).

V UE Kranj, UE Škofja Loka, UE Radovljica in UE Tržič so mesta za letovanja z zdravstvenim predlogom zasedena v celoti.

PRIJAVNI OBRAZEC LETOVANJA IN HRIBOVANJA 2022

Še vedno sprejemamo prijave otrok za hribovanje v Zgornjih Gorjah, iz vseh upravnih enot. Cena enotedenskega hribovanja z zanimivim programom je 190 € brez sofinanciranj, ki še znižajo strošek, ki ga pokrijete starši.

Dom EMAVS, Zgornje Gorje pri Bledu – Slovenija
LAHKIH NOG NAOKROG: 11.07.2022 – 18.07.2022

Gorenjska vasica in prelepa okolica gora nam ponuja vrsto zanimivih poti in priložnost, da lahkih nog odkorakamo dogodivščinami naproti. Teden pa nam bodo popestrili planinci in plezalci, nam pokazali uporabne vozle in nas spoznali z različno opremo, preizkusili in naučili se bomo prve pomoči ter poiskali številne lepe kotičke okoliških dolin in vrhov.

GOZDNI DIRENDAJ: 01.08.2022 – 08.08.2022

Gozd vedno znova postreže z novimi pustolovščinami. Prepusti se pustolovščini vodnega potoka, slapa, jezera, opazovanja živali ali pa gozdni poti. Računamo na sonce, a tudi v dežju nam pustolovščine ne uidejo. Skozi igro se bomo naučili veliko zanimivega o živalih in rastlinah, prisluhnili lovcu in na zabaven način spoznavali ekologijo. Poleg tega pa bomo ustvarjali – slikali, kiparili, uporabili naravne materiale, izdelali naravno lepilo in priredili pravo mini razstavo.

JUST SAY IT!: 08.08.2022 – 15.08.2022

Skupaj z nami premagaj strah, da bi se narobe izrazil. Naj tuji jezik ne bo bav bav, so just say it! Poleg skrivnosti in lepot, ki jih ponujajo Gorje in okolica, bomo odkrivali še skrivnosti in lepote angleškega jezika, ki ga bomo uporabljali tekom aktivnosti in prostega časa. COME AND HAVE FUN WITH US!

——————————————————————————-

Med poletnimi počitnicami 2022 se lahko otroci – tako tisti z zdravstveno indikacijo, kot tisti brez – udeležijo naših letovanj, ki se bodo odvijala v počitniških domovih v Savudriji, Poreču, Umagu in Piranu. Otroci se lahko udeležijo tudi enotedenskih hribovanj in v Zgornjih Gorjah, za katera pa zdravstvenega predloga ni mogoče koristiti.

CENIK LETOVANJ POLETJE 2022:

VRSTA LETOVANJACENA
Zdravstveno letovanje na morju s sofinanciranjem** (10 dni)  96,70 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju (10 dni)360,00 €
Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih (7 dni)190,00 €

V ceno so vključeni po lni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.
**Osnovna cena zdravstvenega letovanja je višja. Brez sofinanciranja občin, prejetih donacij in sredstev Pomežik soncu , veljajo letos cene po tem ceniku. Cene veljajo za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v upravnih enotah Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič. Če potrebujete dodatno sofinanciranje na naslov dpm.skofjaloka@gmail.com pošljite odločbo o otroškem dodatku. (Za otroke iz Bohinja sofinanciranje ureja Kaja Bodlaj iz ZD Bohinj.)

LETOVANJA NA MORJU

Možnost letovanj, z ali brez zdravstvenega predloga:

  • Umag, REKORDOMANIJA, 1. 8. – 11. 8. 2022 (10 dni), Odhod: Škofja Loka – VSA MESTA SO ZASEDENA! 
  • Poreč, MORSKA MISIJA, 1. 8 – 11. 8. 2022 (10 dni), Odhod: Kranj, Škofja Loka – VSA MESTA SO ZASEDENA! 
  • Poreč, VRTINEC ŠPORTA, 11. 8. – 21. 8. 2022 (10 dni), Odhod: – VSA MESTA SO ZASEDENA!  
  • Poreč, PARTY POREČ, 21. 8. – 31. 8. 2022 (10 dni), Odhod: Radovljica – VSA MESTA SO ZASEDENA! 
  • Savudrija, ŽOGA JE SVETOVNA – Teen summer, 2. 7. – 12. 7. 2022 (10 dni)*, Odhod: Kranj, Škofja Loka – VSA MESTA SO ZASEDENA!
  • Savudrija, MIGAM, PLEŠEM, PLAVAM, 12. 7. – 22. 7. 2022 (10 dni), Odhod: Kranj, Jesenice – VSA MESTA SO ZASEDENA! 
  • Savudrija, POLETNI MEGAMIX, 22. 7. – 1. 8. 2022 (10 dni), Odhod: Radovljica, Tržič- PREDNOST PRI ZASEDBI ZADNJIH MEST IMAJO OTROCI IZ UE TRŽIČ IN JESENICE.
  • Savudrija, POLETNI RITEM, 11. 8. – 21. 8. 2022 (10 dni), Odhod: Kranj – VSA MESTA SO ZASEDENA! 
  • Piran, VESOLJE IN ZVEZDE, 1. 8. – 11. 8. 2022 (10 dni), Odhod: Kranj, Škofja Loka

* Termin Savudrija, 2. 7. – 12. 7. 2022, bo imel poleg programa za mlajše otroke tudi prilagojen program za najstnike.  

Otroci se lahko udeležijo katerega koli termina. V primeru, da ni odhoda iz vašega kraja oz. se št. mest na avtobusu zapolni, se s prijavo strinjate, da otroka pripeljete na mesto odhoda. V primeru, da je na mestu odhoda manj kot 12 otrok, si pridružujemo pravico za spremembo mesta odhoda oz. združitev odhoda z druge lokacije.

Preden greste izpolnjevat obrazec si pripravite osebni dokument in v primeru letovanja z zdravstvenim predlogom zdravstveno kartico otroka (v primeru letovanja z zdravstvenim predlogom), saj lahko zaradi lažnih podatkov vašo rezervacijo naknadno zavržemo!

PRIJAVNI OBRAZEC LETOVANJA IN HRIBOVANJA 2022

Po oddani prijavi boste dobili potrditev prijave na vaš e-naslov. V primeru, da sporočila ne dobite v glavni nabiralnik, poglejte med vsiljeno pošto in ga označite kot nevsiljeno sporočilo. Na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi, vam bomo poslali tudi pogodbo.

Z izpolnitvijo obrazca naredite rezervacijo za letovanje. Z oddajo rezervacije začne teči 14 dnevni rok (10 delovnih dni), v katerem mora na naslov DPM Škofja Loka, Godešič 175, 4220 Škofja Loka, dospeti zdravstveni predlog, ki ga dobite pri otrokovem osebnem zdravniku. V kolikor predloga ne bomo prejeli, se bo vaša rezervacija brisala. V primeru, da so vsa mesta zasedena, bo vaša prijava uvrščena v čakalno vrsto, o čemer vas bomo obvestili. V primeru, da ste prijavili otroka na letovanje z zdravstvenim predlogom, a ste naknadnougotovili, da do predloga otrok ni upravičen, nam to čim prej sporočite.

Rezervacije in prijave za dolžnike prejšnjih let niso mogoče.

CENA:

Letovanje z zdravstvenim predlogom:

Polna cena zdravstvenega letovanja je 380,00 € (38,00 € na dan). Letovanje z zdravstvenim je sofinancirano s sredstvi ZZZS v vrednosti 28,33 € na dan letovanja. Maksimalen strošek letovanja 10 dnevnega zdravstvenega letovanja, ki ga plačate starši je 96,70 €. Možnosti za dodatno sofinancirnje so opisane v nadaljevanju.

Letovanje brez zdravstvenega predloga:

Polna cena letovanja brez zdravstvenega predloga je 360,00 € (36,00 € za dan letovanja). Možnosti za dodatno sofinancirnje so opisane v nadaljevanju.

RODITELJSKI SESTANEK

Roditeljski sestanek bo v sredo, 15. junija 2022 ob 17.00 preko ZOOM-a. Povabilo na sestanek bo objavljeno na naši spletni strani.

O LETOVANJIH IN HRIBOVANJIH

V sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok bomo izvajali zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave počitniške aktivnosti, namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na naših letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih mentorjev.

LETOVANJE BREZ ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA

Letovanja se lahko udeležijo vsi otroci, ne glede na zdravstvene indikacije. Če vam bolj ustreza termin, ki ni objavljen na naši spletni strani, ampak le na spletni strani ZLRO, nam pošljite e-pošto, da uredimo prijavo. Prijava na termine, ki niso objavljeni na naši spletni strani je mogoča le za samoplačniška letovanja. Odhodov za ta letovanja ne bo iz gorenjskih krajev.

ZDRAVSTVENO LETOVANJE

Letovanj z zdravstvenim predlogom v naši organizaciji se lahko udeležijo otroci s stalnim prebivališčem iz upravnih enot Gorenjske: Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.

Zdravstveno letovanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 30. 1. 2021 do 11. 3. 2022) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 30. 1. 2021 do 11. 3. 2022).

Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo otroci in šolarji od dopolnjenega 5 leta do dopolnjenega 19 leta.

Pogoj za zdravstveno letovanje je zdravstveni predlog (»Predlog za višinsko ali obmorsko zdravstveno letovanje«), ki ga lahko pridobite pri otrokovem oz. mladostnikovem osebnem zdravniku oz. pediatru. Število zdravstvenih predlogov je omejeno. Otrok oz. mladostnik lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo enkrat letno. Prav tako je omejeno število mest v posameznem letovišču. Pri rezervaciji mest bomo upoštevali čas prijave, oddaje spletnega obrazca. V primeru, da se boste prijavili za termin, ki bo že popolnjen, vas bomo pozvali k spremembi rezervacije.

DODATNO SOFINANCIRANJE LETOVANJ – TAKO Z KOT BREZ ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA

Trudimo se, da bi bilo letovanje dosegljivo vsem otrokom, zato veliko energije vložimo v zbiranje sredstev, ki omogočajo, da tudi otroci iz družin, ki si pokritja stroškov ne morejo privoščiti, lahko udeležijo naših programov.

V kolikor stroška ne morete pokriti, je v nekaterih občinah predvidena pomoč. Glede na občino, v kateri imate prijavljeno stalno bivališče, se lahko obrnete na:

Občina Radovljica, Preddvor, Bled, Kranjska Gora, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Jezersko, Škofja Loka, Naklo, Šenčur, Kranj, Gorje, Bled, Železniki, Žiri, Jesenice: Pošljite veljavno odločbo o otroškem dodatku na DPM Škofja Loka

Občina Tržič: Aneta Lavtar, Občina Tržič – do pomoči so upravičeni prejemniki dodatne socialne pomoči (DSP). Tisti, ki ne izpolnjujete pogoja občine za sofinanciranje, a le tega potrebujete, na naš e-naslov dpm.skofjaloka@gmail.com pošljite odločbo o otroškem dodatku.

Občina Bohinj: Obrnite se na go. Kajo Bodlaj, ZD Bohinj. Za sofinanciranje preko programa pomežik soncu in donacij, na pošljite veljavno odločbo o otroškem dodatku na naš e-naslov.

LETOVIŠČA:  

Otroci s stalnim prebivališčem na Gorenjskem se lahko udeležijo letovanj v spodaj naštetih letoviščih. (Povezave vodijo na spletno stran ZLRO, kjer ni predvidena prijava otrok s področja Gorenjske. Za prijave otrok na spletni strani ZLRO ne odgovarjamo.)

SAVUDRIJA

Veliko letovišče s 318 ležišči, veliko otrok, veliko igrišč in igral, ob morju, pester program … Več …

PIRAN

Idealen za mestne obmorske avanture, saj je v Piranu res veliko stvari, ki se jih da početi in videti. Letovišče je sicer manjše, s 80 ležišči. Glede na odzive, bi veliko udeležencev s seboj domov rado vzelo kuharico. Več …

POREČ

Super letovišče ob morju in ima 135 ležišč. Imajo zunanjo jedilnico, super dostop do morja. Več …

UMAG

Umag je manjše letovišče s 60 ležišči, ki je bilo pred kratkim obnovljeno. Majhno, srčkano (in klimatizirano). Več…

MOŽNOSTI ZA HRIBOVANJA V ZGORNJIH GORJAH (zdravstvenega predloga ni mogoče uveljavljati, prevoz je organiziran iz Ljubljane, lahko pa sami pripeljete otroka in si sproti ogledate še kako znamenitost)

ZGORNJE GORJE

Gozd, neokrnjena narava, igrišča, jezero, vintgar. Zanimiva okolica, ki ponuja nešteto dejavnosti, ki jih organizirajo naši animatorji (plezanje, kopanje, pohodi, druženje ob ognju…). Več …