Categories
Letovanja Počitniške aktivnosti

2023 TERMINI LETOVANJ IN HRIBOVANJ

Objavljamo informativne termine letošnjih poletnih letovanj z odhodi iz Gorenjske. Odhod iz predvidene lokacije bo izveden, če bo iz tega območja prijavljenih vsaj 10 otrok.

  TERMIN Št. dni IME IZMENE ODHOD
ZGORNJE GORJE 3. 7. – 10. 7. 2023 7 LAHKIH NOG NAOKROG POČIVALIŠČE VOKLO
ZGORNJE GORJE 10. 7. – 17. 7. 2023 7 V HRIBE! POČIVALIŠČE VOKLO
ZGORNJE GORJE 17. 7. – 24. 7. 2023 7 NARAVA, MOJA PRIJATELJICA POČIVALIŠČE VOKLO
ZGORNJE GORJE 24. 7. – 31. 7. 2023 7 GREMO V GOZD POČIVALIŠČE VOKLO
ZGORNJE GORJE 31. 7. – 7. 8. 2023 7 GOZDNE SKRIVNOSTI POČIVALIŠČE VOKLO
ZGORNJE GORJE 7. 8. – 14. 8. 2023 7 JUST SAY IT! POČIVALIŠČE VOKLO
PIRAN 30. 6. – 10. 7. 2023 10 OSVAJANJE NOROSTI SVETA KRANJ
PIRAN 30. 7. – 9. 8. 2023 10 V DOBREM STAREM PIRANU RADOVLJICA
POREČ 31. 7. – 10. 8. 2023 10 Z MOŽGANI NA OFF KRANJ
POREČ 10. 8. – 20. 8. 2023 10 VRTINEC ŠPORTA ŠKOFJA LOKA
POREČ 20. 8. – 30. 8. 2023 10 SPUŽKOMANIJA (10 DNI) JESENICE, RADOVLJICA, KRANJ
SAVUDRIJA 30. 6. – 10. 7. 2023 10 ŽOGA JE SVETOVNA KRANJ, ŠKOFJA LOKA
SAVUDRIJA 10. 7. – 20. 7. 2023 10 SANJSKA SAVUDRIJA KRANJ
SAVUDRIJA 20. 7. – 30. 7. 2023 10 POLETNI MEGAMIX RADOVLJICA, TRŽIČ
SAVUDRIJA 9. 8. – 19. 8. 2023 10 POLETNI RITEM JESENICE, KRANJ
UMAG 30. 7. – 9. 8. 2023 10 REKORDOMANIJA ŠKOFJA LOKA

CENIK LETOVANJ POLETJE 2023

VRSTA LETOVANJA CENA
Zdravstveno letovanje na morju s sofinanciranjem** (10 dni)   139,80 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju (10 dni) 420,00 €
Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih (7 dni) 227,50 €

V ceno so vključeni po lni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

** Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega razpisa (od 12. 3. 2022 do 3. 3. 2023) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Pravico do zdravstvenega letovanja v organizaciji DPM Škofja Loka lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim bivališčem v upravnih enotah Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.

Osnovna cena zdravstvenega letovanja je višja. Brez sofinanciranja občin, prejetih donacij in sredstev Pomežik soncu , veljajo letos cene po tem ceniku. Cene veljajo za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v upravnih enotah Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič. Če potrebujete dodatno sofinanciranje na naslov dpm.skofjaloka@gmail.com pošljite odločbo o otroškem dodatku. (Za otroke iz Bohinja sofinanciranje ureja Kaja Bodlaj iz ZD Bohinj.)

RODITELJSKI SESTANEK bo potekal v torek,  13.6. 2023, ob 18.00 na platformi ZOOM. Povabilo na sestanek bo objavljeno na spletni strani DPM Škofja Loka na dan sestanka.