Categories
Letovanja Počitniške aktivnosti

Prijavni obrazec Letovanja 2023

  V primeru, da je letovišče v izbranem terminu zapolnjeno pred vašo prijavo in to ni bilo zabeleženo ob prijavi, vas bomo o tem obvestili v 24 urah po prejeti elektronski prijavi in vam ponudili mesto v drugem terminu, ki bo v času vaše prijave še na voljo.
  V primeru, da ste prijavili otroka na termin, ki je bil v času prijave že poln, boste uvrščeni v čakalno vrsto glede na časovni žig prijave. Če se mesta sprostijo, vas bomo takoj obvestili. V kolikor bi želeli spremeniti termin, nas obvestite o stornaciji prijave in naredite novo prijavo.

  Poleg omejenega števila mest v letoviščih imamo omejeno tudi število otrok, ki lahko letujejo z zdravstvenim predlogom. Ko so vsa mesta za zdravstveno letovanje iz določene območne enote zapolnjena, vas bomo umestili v čakalno vrsto.
  Prednost pri zasedanju mest imajo otroci, ki letujejo z zdravstvenim predlogom (vezano na Pogodbo o zdravstvenih letovanjih z Ministrstvom za zdravje), predlogi CSD, otroci iz stanovanjskih skupin in otroci, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom.

  V primeru letovanja z zdravstvenim predlogom rezervacija mesta velja 10 delovnih dni od prijave. V tem času nam po pošti, na naslov DPM Škofja Loka, Godešič 175, 4220 Škofja Loka pošljite original zdravstveni predlog (izpolnjen s strani starša in zdravnika), ki ga prej varnostno skopirajte ali skenirajte. Po prejemu original Predloga vam bomo v najkrajšem možnem času poslali nadaljnje informacije.
  V kolikor bi z vaše strani prišlo do spremembe pri letovanju (niste uspeli pridobiti zdravstvenega predloga, spremembe pri urejanju letnega dopusta,...), nam to čim prej sporočite. Skušali bomo poiskati najboljšo možno rešitev.

  PRIJAVNI OBRAZEC

  Priimek otroka:

  Ime otroka:

  Datum rojstva:

  Kraj Rojstva:

  Spol otroka

  NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA OTROKA

  Naslov:

  Poštna Številka:

  Pošta:

  Občina:

  Upravna enota:

  Vrsta osebnega dokumenta:

  Številka osebnega dokumenta:

  PODATKI O STARŠU ALI SKRBNIKU

  Ime in priimek starša:

  Naslov (izpolnite le, če se razlikuje od naslova stalnega bivališča otroka):

  E-naslov:

  Telefon:

  PODATKI O LETOVANJU OZ HRIBOVANJU

  Vrsta letovanja:

  Številka zdravstvene izkaznice:

  Kraj letovanja:

  Termini savudrija

  Termini Piran

  Termini Poreč

  Termini Umag

  Hribovanje Zgornje Gorje

  Otrok bi bil na letovanju/hribovanju rad z:

  Posebnosti (zdravstvene, prehranske, vedenske, diagnize, ki jh je potrebno upoštevati). V primeru, da je zapis daljši nam podrobnosti sporočite po e-pošti.

  Potrjujem, da so vsi podatki, ki sem jih vpisal pravilni in popolni:

  Ali potrebujete pomoč pri pokrivanu stroške letovanja:

  Ali se bo otrok v letošnjem udeležil še kakšnega drugega sofinanciranega letovanja?

  Izjavljam, da sem seznanjen in se strinjam s Politiko zasebnosti. Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete na dpm.skofjaloka@gmail.com ali po pošti na naslov DPM Škofja Loka, Godešič 175, 4220Škofja Loka. V primeru preklica bomo vaše podatke v celoti izbrisali in prenehali s pošiljanjem informacij o naših dogodkih za otroke in mlade.

  Dovoljujem objavo slikovnega in zvočnega materiala na katerem se nahaja moj otrok, za promocijo dejavnosti v internih in zunanjih medijih (npr. časopis, katalog, spletna stran, družabno omrežje, radio, … ipd.).

  LETOVANJE Z ZDRAVSTVENIM PREDLOGOM

  Zdravstvene predloge izdaja otrokov zdravnik ali pediater. V primeru, da osebni zdravnik – pediater nima zdravstvenih predlogov mi to sproročite na naslov dpm.skofjaloka@gmail.com.

  V primeru letovanja z zdravstvenim predlogom rezervacija mesta velja 10 delovnih dni od prijave. V tem času nam po pošti, na naslov DPM Škofja Loka, Godešič 175, 4220 Škofja Loka pošljite original zdravstveni predlog (izpolnjen s strani starša in zdravnika), ki ga prej varnostno skopirajte ali skenirajte.

  SOFINANCIRANJE LETOVANJ

  Letovanja so sofinancirana iz različnih virov – sklad Zveze prijateljev mladine Slovenije Pomežik soncu, Občine, donacije in dohodnina, ki ste nam jo odstopili.

  Če potrebujete sofinanciranje, nam pošljite vse strani odločbe o otroškem dodatku na naslov dpm.skofjaloka@gmail.com.

  Sofinanciranje Občine Bohinj ureja Kaja Bodlaj, ZD Bohinj.

  Sofinanciranje Občine Tržič ureja Aneta Lavtar, Občina Tržič. Občina tržič bo sofinancirala letovanje otrok, katerih starši prejemajo socialni dodatek.

  Razdelitev občinskih sredstev ostalih občin, sofinanciranje iz sredstev Pomežik soncu, donacij in sredstev, ki smo jih pridobili z odstopom dohodnine, ureja  Društvo prijateljev mladine Škofja Loka. Razdelitev bomo izvedli na podlagi dohodinskega razreda, ki je razviden iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ki jih bomo prejeli.