Categories
Letovanja Počitniške aktivnosti

2024 Letovanja in hribovanja – PRIJAVNI OBRAZEC

Termini

SA1-04.07.-14.07.2024, SA3-24.07.-03.08.2024, SA5-13.08.-23.08.2024, UM3-31.07.-10.8.2024, UM5- 17.8.-24.8.2024, PO2- 5.7.-12.7.2024, PO5- 5.8.-15.8. 2024 imajo tako dolgo čakalno vrsto, da smo jih umaknili s seznama za prijave. V primeru, da bomo uspeli pridobiti še kaj mest, vam bomo sporočili.

Trenutno so vsa mesta za zdravstveno letovanje rezervirana:

 • za otroke stalnim prebivališčem v občinah, ki spadajo v UE Kranj in UE Radovljica. S prijavo za letovanje z zdravstvenim predlogom, boste uvrščeni na čakalno vrsto. Če se prijavite na kakšnega od prostih terminov, je še možnost tudi za letovanje z zdravstvenim predlogom, saj se bo, glede na izkušnje prejšnjih let, nekaj mes še sprostilo.

Otroke prijavljajte na termine, ki so prosti.

  Priimek otroka:

  Ime otroka:

  Datum rojstva:

  Kraj Rojstva:

  Spol otroka


  NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA OTROKA

  Naslov:

  Poštna Številka:

  Pošta:

  Občina:

  Upravna enota:


  Vrsta osebnega dokumenta:


  Številka osebnega dokumenta:


  PODATKI O STARŠU ALI SKRBNIKU
  Ime in priimek starša:

  Naslov (izpolnite le, če se razlikuje od naslova stalnega bivališča otroka):

  E-naslov:

  Telefon:


  PODATKI O LETOVANJU OZ HRIBOVANJU
  Vrsta letovanja:

  Zdravstvenega predloga ni mogoče uporabiti za hribovanje v Zgornjih Gorjah.


  Številka zdravstvene izkaznice:

  Kraj letovanja:


  Termini Piran
  Termini Poreč
  Hribovanje Zgornje Gorje


  Otrok bi bil na letovanju/hribovanju rad z:

  Posebnosti (zdravstvene, prehranske, vedenjske, diagnoze, ki jih je potrebno upoštevati). V primeru, da je zapis daljši nam podrobnosti sporočite po e-pošti.


  Izjavljam, da so napisani podatki o otroku točni in sem organizatorja podrobno obvestil o vseh podrobnostih otroka.


  Ali potrebujete dodatno sofinanciranje za kritje stroškov letovanja (občine, Pomežik soncu, donatorji):


  Ali se bo otrok v letošnjem letu udeležil še kakšnega drugega sofinanciranega letovanja?


  Do podatkov dostopa DPM Škofja Loka, ZLRO in v primeru sofinanciranja Občine, kjer ima otrok stalno prebivališče. Obrazec bomo uporabljali in hranili za namen izvedbe letovanja 2024 in ga bomo skrbno varovali, kot predpisuje evropska zakonodaja. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih bomo hranili kolikor časa kot zahteva zakonodaja oz. do vašega preklica. Privolitev lahko kadarkoli prekličete, tako da svojo voljo sporočite na dpm.skofjaloka@gmail.com. Po prejemu preklica soglasja bomo vaše podatke izbrisali in vam ne bomo več pošiljali informacij o dogodkih za otroke in mlade. Več o politiki zasebnosti si lahko preberete na spletni strani dpm-skofjaloka.si.


  Dovoljujem objavo slikovnega in zvočnega materiala na katerem se nahaja moj otrok, za promocijo dejavnosti v internih in zunanjih medijih (npr. časopis, katalog, spletna stran, družabno omrežje, radio, … ipd.).