Categories
Arhiv

2019 VESELO PUSTOVANJE

Po kar nekaj oblačnih pustovanjih v zadnjih letih, smo tokrat končno imeli sonce! Pustovanje, organizirano s strani Društva prijateljev mladine Škofja Loka in Vrtca Škofja Loka je potekalo v torek 5. 3. 2019.

Maškare so se najprej zbrale do 16.30 ure pred enoto Najdihojca v Podlubniku. Sprevod, ki se ga je udeležilo kar ogromno maškaric je ob spremstvu velikih maškar – strokovnih sodelavk Vrtca Škofja Loka, Loškega pihalnega orkestra ter staršev ob 16.30 krenil izpred vrtca mimo OŠ Ivana Groharja, Gimnazije Škofja Loka, po pešpoti do Novega Sveta, čez Kamniti most do Mestnega trga. Rajanje je letos potekalo na Mestnem trgu, kjer so maškare pod vodstvom strokovnih sodelavcev in sodelavk Vrtca Škofja Loka, enote Biba rajale od 17.00 do 19.00.ure.

Predstava, ki so jo pripravile strokovne delavke vrtca je bila odlično pripravljena, vodena in izvedena, rajanje pa je bilo prav tako zabavno in veselo. Pustovanje je bilo še enkrat odlično. Tudi podpora glasbene skupine Trio Šubic, ki se zadnja leta vedno odzove in pomaga pri prireditvi z živo glasbo je bila ključna, da je bilo pustovanje resnično na visokem nivoju. Fantje so zelo prilagodljivi in brez njih pustovanje ne bi bilo tako prijetno, iskreno, poskočno in zabavno. Zahvale gredo tudi Loškemu pihalnemu orkestru, ki zares doda poskočnost in praznični občutek sprevodu.

Čeprav je Mestni trg velik, se na žalost veliko maškar ni moglo prebiti do plesnega prostora zaradi velike gneče, ter ker se kar nekaj staršev ni umaknilo na vhodu. Naslednje leto bomo zato poskusili plesni prostor pred odrom poširiti, da bodo zares vsi otroci, ki bodo želeli rajati imeli možnost.

Letošnje pustovanje je prevzela enota Biba. Tema predstave so bile vile in v njej so zelo uživali vsi otroci. Pri pripravi so sodelovale strokovne delavke cele enote Biba, podravnateljica vrtca ter.. . poleg pripravljanja programa so izdelovali sceno, šivali so se kostumi, ki so jih dekleta nosila na dan pustovanja ter pripravili rekvizite.

Pohvalil bi tudi dobro sodelovanje Vrtca Škofja Loka in DPM Škofja Loka, dober odziv in sodelovanje z gasilci, varnostniki in pihalno godbo. Menim, da je vsak prispeval svoj delež, da smo skupaj lahko izvedli uspešen dogodek. Pustovanje ne bi bilo brez finančne podpore Občine Škofja Loka.

Organizator prireditve: Jelka Jelovšek

Koordinator prireditve: Nika Arnolj

Categories
Arhiv

2018 VESELO PUSTOVANJE

Na oblačen februarski dan, 13.2.2018 sta Društvo prijateljev mladine Škofja Loka in Vrtec Škofja Loka organizirala tradicionalno pustno prireditev z naslovom Veselo pustovanje 2018.

Zbor maškar je bil ob 16.30 uri pred enoto Najdihojca v Podlubniku. Sprevod, ki se ga je udeležilo kar nekaj maškar je ob spremstvu velikih maškar – strokovnih sodelavk Vrtca Škofja Loka, Loškega pihalnega orkestra in mažoretk (Mažoretni Twirling klub Kranj – nastopala so dekleta iz OŠ Gorenja vas) ob 16.30 krenil izpret vrtca mimo OŠ Ivana Groharja, Gimnazije Škofja Loka, po pešpoti do Novega Sveta, čez Kamniti most do Mestnega trga. Rajanje je zopet (neugodna vremenska napoved) potekalo v Sokolskem domu, kjer so maškare pod vodstvom strokovnih sodelavcev in sodelavk Vrtca Škofja Loka, enote Pedenjped rajale od 17.00 do 19.00.ure. Ogromno maškar je prišlo s sprevodom na Mestni trg, žal pa se zaradi slabe vremenske napovedi v  »premajhno dvorano« maškare niso mogle zvrstiti. Zunaj je ostalo veliko maškar, ki niso našle kotička v dvorani. To kaže na to, da je vsako leto velik obisk in da tovrstno pustovanje prebivalci Škofje Loke pričakujejo in želijo. Menim, da mora pustovanje živeti v tem duhu še naprej, bi pa želeli prireditev na vsak način izvesti zunaj na novem trgu »Pod gradom, ki je zelo primeren kraj za tovrstno organizacijo prireditve. Žal nam je že tretje leto zapored ponagajalo vreme. Prireditev, ki so jo izvedele strokovne delavke je bila odlično pripravljena, vodena in izvedena, pustovanje je bilo še enkrat izjemno. S podporo glasbene skupine Trio Šubic, ki se zadnja leta vedno odzove in pomaga pri prireditvi z živo glasbo je pustovanje v Škofji Loki resnično na visokem nivoju. Fantje so zelo fleksibilni in prilagodljivi, brez njih pustovanje ne bi bilo tako prijetno, radoživo, poskočno in zabavno.

Letošnje pustovanje je prevzela enota Pedenjped. Skupaj s strokovnimi delavkami in delavci smo se odločili, da bodo pustovanje vodili »Gusarji«. V vrtcu se je pričelo dogajati. Sodelovala je vsa enota. Izdelovala se je scena, program, šivali so se kostumi, ki so jih dekleta nosila na dan pustovanja.

Pohvalil bi tudi dobro sodelovanje Vrtca Škofja Loka in DPM Škofja Loka, dober odziv in sodelovanje z gasilci, varnostniki, pihalno godbo in mažoretkami. Menim, da je vsak prispeval velik delež k odlični organizaciji in dobro izvedenemu dogodku. Pustovanje je finančno omogočila Občina Škofja Loka in donatorji.

 

Organizator prireditve: Jelka Jelovšek

Koordinator prireditve: Gašper Krek

Vodja programa: Maša Demšar

Categories
Arhiv

2017 OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

V četrtek, 22. 03. 2017, je v dopoldanskem času v prostorih Sejne dvorane Občine Škofja Loka potekal Občinski otroški parlament. Organizatorja letošnjega občinskega otroškega parlamenta sta bila Društvo prijateljev mladine Škofja Loka ter OŠ Cvetka Golarja, pod mentorstvom Petre Cesar in Marinke Frelih, ki sta v celoti  poskrbeli za organizacijo in izvedbo dogodka. Udeležili so se ga učenci vseh škofjeloških osnovnih šol, in sicer učenci iz OŠ Škofja Loka-Mesto, OŠ Ivana Groharja, OŠ Cvetka Golarja in OŠ Jela Janežiča. Učence so spremljali mentorji, pridružili so se jim tudi ravnatelji šol, pozdrav in uvodne besede jim je namenil podžupan občine Škofja Loka, Tine Radinja in poslanec državnega zbora Miha Kordiš. Program so povezovala Dane Jemc in Nika Filipič, učenca OŠ Cvetka Golarja, ki sta se udeležila tudi nacionalnega otroškega parlamenta..

Tema letošnjega parlamenta je bila »Šolstvo in šolski sistem«. Otroci so predstavili zaključke, do katerih so prišli ob spoznavanju teme, najprej v okviru posameznih razredov, in v okviru razrednih skupnosti. O svojih ugotovitvah so učenci poročali, nato pa še med seboj razpravljali.

Categories
Arhiv

2017 BEREM, BEREM …

V Šolskem letu 2016/2017 smo že 12. leto zapored, otrokom 3. razredov osnovnih šol Škofja Loka-Mesto, Jela Janežiča, Cvetka Golarja in Ivana Groharja, pripravili projekt Berem, berem, … . Projekt je namenjen krepitvi bralne kulture pri otrocih. V projekt je bilo vključenih 289 otrok iz 14 razredov, ki so brali, risali in spoznavali literaturo s pomočjo 14 mentoric in 3 knjižničark. Učenci so čtivo izbrali po svojih zmožnostih in interesih, debele in tanke knjige.

Od oktobra do marca so učenci brali in risali ilustracije v zgibanko, ki so jo prinesli pokazat učiteljici. Za nagrado so dobili nalepkico in končno prireditev, ki je bila letos predstava Povodni mož, ki so jo odigrali Družinsko gledališče Kolenc. Pred predstavo je mlade bralce pozdravil in nagovoril tudi župan občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe.

Projekt je vodila knjižničarka OŠ Škofja Loka-Mesto, Mateja Gartner

Categories
Arhiv

2017 VESELO PUSTOVANJE

Na oblačen februarski dan, 28.2.2017 sta Društvo prijateljev mladine Škofja Loka in Vrtec Škofja Loka organizirala tradicionalno pustno prireditev z naslovom Veselo pustovanje 2017.

Zbor maškar je bil ob 16.30 uri pred enoto Najdihojca v Podlubniku. Sprevod, ki se ga je udeležilo kar nekaj maškar je ob spremstvu velikih maškar – strokovnih sodelavk Vrtca Škofja Loka in Loškega pihalnega orkestra, ob 16.30 krenil izpret vrtca mimo OŠ Ivana Groharja, Gimnazije Škofja Loka, po pešpoti do Novega Sveta, čez Kamniti most do Mestnega trga. Rajanje je potekalo v Sokolskem domu, kjer so maškare pod vodstvom strokovnih sodelavcev in sodelavk Vrtca Škofja Loka rajale od 17.00 do 19.00. Ogromno maškar je prišlo s sprevodom na Mestni trg, žal pa se zaradi slabe vremenske napovedi v  »premajhno dvorano« maškare niso mogle zvrstiti. Zunaj je ostalo pribljižno polovica maškar. To kaže na to, da je vsako leto velik obisk in da tovrstno pustovanje prebivalci Škofje Loke pričakujejo in želijo. Menim, da mora pustovanje živeti v tem duhu še naprej, bi pa želeli prireditev na vsak način izvesti zunaj, da lahko vse maškare pridejo na svoj račun, žal je včasih vreme močnejše od želje.

Letošnje pustovanje je prevzela enota Čebelica. Skupaj s strokovnimi delavkami in delavci smo se odločili, da bo tema pustovanja Mojca Pokrajculja. V vrtcu se je pričelo dogajati. Sodelovala je vsa enota. Izdelovala se je scena, program, šivali so se kostumi, ki so jih dekleta in fant nosili na dan pustovanja. Dobro je potekala komunikacija v vrtcu in tudi med vsemi ostalimi društvi, izvajalci.

Z glasbo je rajanje obogatil Trio Šubic, ki so skupaj s strokovnimi delavkami in delavcem nastopali na odru. Nekaj strokovnih delavk in delavcev je bilo prisotnih tudi pred odrom, kjer so animirali otroke in skupaj z njimi rajali.

 

Organizator prireditve: Jelka Jelovšek

Koordinator prireditve: Gašper Krek

Vodja programa: Nataša Klančar

Dogodek so omogočili Občina Škofja Loka in donatorji.