Categories
Letovanja Počitniške aktivnosti

Prijavni obrazec Letovanja 2023

  V primeru, da je letovišče v izbranem terminu zapolnjeno pred vašo prijavo in to ni bilo zabeleženo ob prijavi, vas bomo o tem obvestili v 24 urah po prejeti elektronski prijavi in vam ponudili mesto v drugem terminu, ki bo v času vaše prijave še na voljo.
  V primeru, da ste prijavili otroka na termin, ki je bil v času prijave že poln, boste uvrščeni v čakalno vrsto glede na časovni žig prijave. Če se mesta sprostijo, vas bomo takoj obvestili. V kolikor bi želeli spremeniti termin, nas obvestite o stornaciji prijave in naredite novo prijavo.

  Poleg omejenega števila mest v letoviščih imamo omejeno tudi število otrok, ki lahko letujejo z zdravstvenim predlogom. Ko so vsa mesta za zdravstveno letovanje iz določene območne enote zapolnjena, vas bomo umestili v čakalno vrsto.
  Prednost pri zasedanju mest imajo otroci, ki letujejo z zdravstvenim predlogom (vezano na Pogodbo o zdravstvenih letovanjih z Ministrstvom za zdravje), predlogi CSD, otroci iz stanovanjskih skupin in otroci, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom.

  V primeru letovanja z zdravstvenim predlogom rezervacija mesta velja 10 delovnih dni od prijave. V tem času nam po pošti, na naslov DPM Škofja Loka, Godešič 175, 4220 Škofja Loka pošljite original zdravstveni predlog (izpolnjen s strani starša in zdravnika), ki ga prej varnostno skopirajte ali skenirajte. Po prejemu original Predloga vam bomo v najkrajšem možnem času poslali nadaljnje informacije.
  V kolikor bi z vaše strani prišlo do spremembe pri letovanju (niste uspeli pridobiti zdravstvenega predloga, spremembe pri urejanju letnega dopusta,...), nam to čim prej sporočite. Skušali bomo poiskati najboljšo možno rešitev.

  PRIJAVNI OBRAZEC

  Priimek otroka:

  Ime otroka:

  Datum rojstva:

  Kraj Rojstva:

  Spol otroka

  NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA OTROKA

  Naslov:

  Poštna Številka:

  Pošta:

  Občina:

  Upravna enota:

  Vrsta osebnega dokumenta:

  Številka osebnega dokumenta:

  PODATKI O STARŠU ALI SKRBNIKU

  Ime in priimek starša:

  Naslov (izpolnite le, če se razlikuje od naslova stalnega bivališča otroka):

  E-naslov:

  Telefon:

  PODATKI O LETOVANJU OZ HRIBOVANJU

  Vrsta letovanja:

  Številka zdravstvene izkaznice:

  Kraj letovanja:

  Termini savudrija

  Termini Piran

  Termini Poreč

  Termini Umag

  Hribovanje Zgornje Gorje

  Otrok bi bil na letovanju/hribovanju rad z:

  Posebnosti (zdravstvene, prehranske, vedenske, diagnize, ki jh je potrebno upoštevati). V primeru, da je zapis daljši nam podrobnosti sporočite po e-pošti.

  Potrjujem, da so vsi podatki, ki sem jih vpisal pravilni in popolni:

  Ali potrebujete pomoč pri pokrivanu stroške letovanja:

  Ali se bo otrok v letošnjem udeležil še kakšnega drugega sofinanciranega letovanja?

  Izjavljam, da sem seznanjen in se strinjam s Politiko zasebnosti. Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete na dpm.skofjaloka@gmail.com ali po pošti na naslov DPM Škofja Loka, Godešič 175, 4220Škofja Loka. V primeru preklica bomo vaše podatke v celoti izbrisali in prenehali s pošiljanjem informacij o naših dogodkih za otroke in mlade.

  Dovoljujem objavo slikovnega in zvočnega materiala na katerem se nahaja moj otrok, za promocijo dejavnosti v internih in zunanjih medijih (npr. časopis, katalog, spletna stran, družabno omrežje, radio, … ipd.).

  LETOVANJE Z ZDRAVSTVENIM PREDLOGOM

  Zdravstvene predloge izdaja otrokov zdravnik ali pediater. V primeru, da osebni zdravnik – pediater nima zdravstvenih predlogov mi to sproročite na naslov dpm.skofjaloka@gmail.com.

  V primeru letovanja z zdravstvenim predlogom rezervacija mesta velja 10 delovnih dni od prijave. V tem času nam po pošti, na naslov DPM Škofja Loka, Godešič 175, 4220 Škofja Loka pošljite original zdravstveni predlog (izpolnjen s strani starša in zdravnika), ki ga prej varnostno skopirajte ali skenirajte.

  SOFINANCIRANJE LETOVANJ

  Letovanja so sofinancirana iz različnih virov – sklad Zveze prijateljev mladine Slovenije Pomežik soncu, Občine, donacije in dohodnina, ki ste nam jo odstopili.

  Če potrebujete sofinanciranje, nam pošljite vse strani odločbe o otroškem dodatku na naslov dpm.skofjaloka@gmail.com.

  Sofinanciranje Občine Bohinj ureja Kaja Bodlaj, ZD Bohinj.

  Sofinanciranje Občine Tržič ureja Aneta Lavtar, Občina Tržič. Občina tržič bo sofinancirala letovanje otrok, katerih starši prejemajo socialni dodatek.

  Razdelitev občinskih sredstev ostalih občin, sofinanciranje iz sredstev Pomežik soncu, donacij in sredstev, ki smo jih pridobili z odstopom dohodnine, ureja  Društvo prijateljev mladine Škofja Loka. Razdelitev bomo izvedli na podlagi dohodinskega razreda, ki je razviden iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ki jih bomo prejeli.

  Categories
  Letovanja Počitniške aktivnosti

  2023 TERMINI LETOVANJ IN HRIBOVANJ

  Objavljamo informativne termine letošnjih poletnih letovanj z odhodi iz Gorenjske. Odhod iz predvidene lokacije bo izveden, če bo iz tega območja prijavljenih vsaj 10 otrok.

    TERMIN Št. dni IME IZMENE ODHOD
  ZGORNJE GORJE 3. 7. – 10. 7. 2023 7 LAHKIH NOG NAOKROG POČIVALIŠČE VOKLO
  ZGORNJE GORJE 10. 7. – 17. 7. 2023 7 V HRIBE! POČIVALIŠČE VOKLO
  ZGORNJE GORJE 17. 7. – 24. 7. 2023 7 NARAVA, MOJA PRIJATELJICA POČIVALIŠČE VOKLO
  ZGORNJE GORJE 24. 7. – 31. 7. 2023 7 GREMO V GOZD POČIVALIŠČE VOKLO
  ZGORNJE GORJE 31. 7. – 7. 8. 2023 7 GOZDNE SKRIVNOSTI POČIVALIŠČE VOKLO
  ZGORNJE GORJE 7. 8. – 14. 8. 2023 7 JUST SAY IT! POČIVALIŠČE VOKLO
  PIRAN 30. 6. – 10. 7. 2023 10 OSVAJANJE NOROSTI SVETA KRANJ
  PIRAN 30. 7. – 9. 8. 2023 10 V DOBREM STAREM PIRANU RADOVLJICA
  POREČ 31. 7. – 10. 8. 2023 10 Z MOŽGANI NA OFF KRANJ
  POREČ 10. 8. – 20. 8. 2023 10 VRTINEC ŠPORTA ŠKOFJA LOKA
  POREČ 20. 8. – 30. 8. 2023 10 SPUŽKOMANIJA (10 DNI) JESENICE, RADOVLJICA, KRANJ
  SAVUDRIJA 30. 6. – 10. 7. 2023 10 ŽOGA JE SVETOVNA KRANJ, ŠKOFJA LOKA
  SAVUDRIJA 10. 7. – 20. 7. 2023 10 SANJSKA SAVUDRIJA KRANJ
  SAVUDRIJA 20. 7. – 30. 7. 2023 10 POLETNI MEGAMIX RADOVLJICA, TRŽIČ
  SAVUDRIJA 9. 8. – 19. 8. 2023 10 POLETNI RITEM JESENICE, KRANJ
  UMAG 30. 7. – 9. 8. 2023 10 REKORDOMANIJA ŠKOFJA LOKA

  CENIK LETOVANJ POLETJE 2023

  VRSTA LETOVANJA CENA
  Zdravstveno letovanje na morju s sofinanciranjem** (10 dni)   139,80 €
  Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju (10 dni) 420,00 €
  Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih (7 dni) 227,50 €

  V ceno so vključeni po lni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

  ** Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega razpisa (od 12. 3. 2022 do 3. 3. 2023) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Pravico do zdravstvenega letovanja v organizaciji DPM Škofja Loka lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim bivališčem v upravnih enotah Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.

  Osnovna cena zdravstvenega letovanja je višja. Brez sofinanciranja občin, prejetih donacij in sredstev Pomežik soncu , veljajo letos cene po tem ceniku. Cene veljajo za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v upravnih enotah Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič. Če potrebujete dodatno sofinanciranje na naslov dpm.skofjaloka@gmail.com pošljite odločbo o otroškem dodatku. (Za otroke iz Bohinja sofinanciranje ureja Kaja Bodlaj iz ZD Bohinj.)

  RODITELJSKI SESTANEK bo potekal v torek,  13.6. 2023, ob 18.00 na platformi ZOOM. Povabilo na sestanek bo objavljeno na spletni strani DPM Škofja Loka na dan sestanka.

  Categories
  Letovanja Počitniške aktivnosti

  OPIS VSEBINE LETOVANJA MORSKE POČITNICE 2023

  Na letovanju želimo uporabnikom zagotoviti varen prostor in spodbudno okolje, kjer bodo v družbi vrstnikov uživali v morskih dogodivščinah polnih zabavnih, poučnih, kreativnih, gibalnih in sprostilnih aktivnosti. Poleg naših dolgoletnih izkušenj izvajanja prostočasnih aktivnosti za otroke so nas pri zasnovi letovanja vodile potrebe, razvojne značilnosti ter interesi otrok in mladostnikov.

  MORSKI SKLOP

  Morski sklop počitnic ponuja 7- in 10-dnevne programe v Piranu, Poreču, Savudriji in Umagu. Vsak termin ima svojo rdečo nit, znotraj katere pa se odvijajo več ali manj podobne dejavnosti, le da so drugače vsebinsko obarvane. Dnevno vsebino podrobneje predstavljamo spodaj.

  PRVI DAN LETOVANJA:

  – organiziran prevoz otrok in mentorjev (vzgojiteljev-animatorjev) dopočitniškega doma (prihod v zgodnjih popoldanskih urah);
  – namestitev otrok in vzgojiteljev-animatorjev po sobah;
  – preizkus plavanja otrok po skupinah (preizkus opravi športni animator) in kopanje;
  – večerja;
  – večer namenjen spoznavanju okolice doma ter vzgojiteljev-animatorjev in otrok znotraj svojih skupin (vzgojitelji-animatorji otrokom razkažejo dom in okolico, se odpravijo na sprehod in na primernem prostoru z otroki izvedejo njim primerne spoznavne in socialne igre).

  VMESNI DNEVI LETOVANJA:

  – bujenje in jutranja telovadba ali jutranji tek (neobvezno, a je vedno veliko
  udeležencev);
  – zajtrk;
  – pospravljanje sob in priprava za odhod na plažo;
  – dopoldanske aktivnosti na plaži (kopanje, plavalna šola za neplavalce in
  polplavalce, zabavne aktivnosti ob vodi in v vodi);
  – kosilo;
  – popoldanski počitek (1 ura);
  – Delavnice v senci:

  • SPROSTILNICA (delavnica namenjena sproščanju mišic in misli – elementi akrojoge, pogovor o počutju)
  • KVARTOPIRCI (spoznavanje različnih iger s kartami)
  • PRAVLJIČARNICA: (delavnica namenjena spoznavanju lepote pravljičnega sveta in poustvarjanja po poslušanju pravljic);
  • JEZIKALNICA: (delavnica zabavnih uric urjenja slovenskega ali tujega jezika preko gibalnih, glasbenih, dramatizacijskih in impro aktivnosti);
  • USTVARJALNICA EKSPERIMENTALNICA: (kreativna delavnica namenjena likovnemu ter glasbenemu ustvarjanju, logičnim in matematičnim zabavnim izzivom, enostavnim naravoslovnim eksperimentom ipd.);
  • KLEPETALNICA: (delavnica namenjena urjenju socialnih veščin, nenasilne komunikacije, emotivne inteligence, empatije, debatiranju o vsem, kar otroke ter mlade zanima in pesti);
  • MIGALNICA: (delavnica namenjena športno gibalnim aktivnostim, igram z žogo, jogi, aerobiki, zumbi, plesu ter ostalim športnim aktivnostim, ki jih lahko izvajamo v senci).

  – popoldanske aktivnosti na plaži (kopanje, plavalna šola za neplavalce in polplavalce, zabavne aktivnosti ob vodi in v vodi);
  – večerja;
  – večerne aktivnosti in animacije (večina večerov je animiranih s strani mentorjev na prireditvenem prostoru pred domom, kjer se odvijajo zabavne prireditve, ki se vedno zaključijo s plesom: Moj vzgojitelj zmore, Domača veselica, Minuta do zmage, Moj prijatelj/vzgojitelj zmore, Igre brez meja, Lov za zakladom, Karneval, Beach Party, Bingo, Morski Miss in Mister, Stilska preobrazba, Zmenkarije, Morje ima talent ipd.; dva ali trije večeri letovanja so namenjeni povezovanju skupine ter aktivnostim po želji skupine in obiskom obmorskih mest v bližini domov);
  – priprava na spanje;
  – nočni počitek.

  ZADNJI DAN LETOVANJA:
  – bujenje in priprava na odhod (pakiranje pižam, brisač, kopalk, toaletnih pripomočkov in osebne prtljage – večino stvari otroci spakirajo predzadnji dan v popoldanskem ali večernem času);
  – zajtrk;
  – organiziran prevoz otrok in vzgojiteljev-animatorjev od počitniškega doma do dogovorjene lokacije prihoda.

  OKVIREN POTEK DNEVA NA LETOVANJU:
  7.30 vstajanje in jutranja higiena;
  8.00 zajtrk, urejanje sob in priprava za kopanje;
  9.00 odhod na plažo, kopanje ter ostale aktivnosti ob in v vodi, dopoldanska malica;
  12.00 kosilo;
  13.00 popoldanski počitek;
  14:30 popoldanske interesne dejavnosti, popoldanska malica;
  16.00 kopanje, aktivnosti v vodi;
  19.00 večerja;
  20.00 večerne aktivnosti;
  21.30 priprava na počitek;
  22.00 počitek.