Projekti

Počitniške dejavnosti

DOBIMO SE OB POL DESETIH

Otroci od 1. do 7. razreda se lahko vsak delovni dan počitnic udeležijo počitniškega programa Dobimo se ob pol desetih, ki poteka med 9.30 in 12.30. Pri pripravi in izvedbi programa sodelujemo z mnogimi društvi in organizacijami iz lokalnega okolja. 

V času poletnih počitnic se dobivamo na zunanjem igrišču za odbojko pri OŠ Jela Janežiča, kjer je v bližini veliko igrišč, ki ponujajo vrsto možnosti za športne dejavnosti, mivka na igrišču za odbojko omogoča gradnjo gradov. Barvice, flomastri, vodenke, papir, perlice, tulci in ostale malenkosti nudijo neskončne možnosti za ustvarjanje, imamo pa tudi več družabnih iger. V času šolskih počitnic med letom, se dobivamo v prostorih OŠ Škofja Loka-Mesto, kjer prav tako ustvarjamo z različnimi materiali in se podimo po telovadnici.

Na dejavnostih telefoni in druge elektronske naprave niso zaželene, saj onemogočajo druženje.

Program je zahvaljujoč Občini Škofja Loka, Zavodu za šport Škofja Loka in donatorjem brezplačen.

ZABAVNE POČITNICE

Zabavne počitnice počitniško varstvo, ki poteka med 7.30 zjutraj in 16.00 popoldne. varstvo je namenjeno otrokom, katerih starši so zaposleni, stari starši, strici in tete, babice in dedki pa tudi niso na voljo, da bi vsak delovni dan v času šolskih počitnic animirali in skrbeli za otroke. Zabavne počitnice so dnevno varstvo za otroke s poudarkom na aktivno preživetem počitniškem času. V sklopu programa otrokom nudimo tudi prehrano. 

Dobimo se med 7.30 in 8.30 zjutraj, sledi zajtrk in dejavnosti po izbiri otrok. Ob 9.30 se skupina pridruži programu Dobimo se ob pol desetih, ob 12.30 pa imajo otroci, vključeni v varstvo kosilo. Po kosilu je čas za počitek, družabne igre, druženje ustvarjanje, špricanje z vodo in še kaj. Program se zaključi ob 16.00.

Program je subvencioniran s strani Občine Škofja Loka, določen strošek pa pade na starše vključenega otroka.

LETOVANJA

Že med šolskim letom mnogi otroci komaj čakajo na poletje, ko bodo lahko skupaj s prijatelji šli na letovanje, stran od staršev in domačih skrbi. Letovanja organiziramo v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok, ki je organizacija, ki je prav tako članica Zveze prijateljev mladine Slovenije. Otroci imajo možnost letovanja v več terminih na več lokacijah. Letovanja so za otroke med 5. in 18. letom starosti, z zdravstveno indikacijo (vsaj dva vpisa zaradi bolezni v zdravstveni karton) sofinancirana s strani ZZZS, tudi ostalim pa s pomočjo sredstev Pomežik soncu in sofinanciranja letovanj s strani Občin poskušamo omogočiti, da se letovanja lahko udeležijo.

Projekti v sodelovanju s šolami

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka kar nekaj projektov izvaja v sodelovanju z osnovnimi šolami v Škofji Loki. Brez pomoči njihovih zaposlenih naš program ne bi bil niti približno tako bogat kot je.

BEREM,  BEREM …

Z namenom, da motiviramo učence 3. razreda, da bi razvili bolj učinkovite bralne zmožnosti, organiziramo projekt “Berem berem”. V projekt, KI POTEKA OD LETA 2005, so vključeni vsi otroci tretjih razredov štirih osnovnih šol v Škofji Loki: Ivan Grohar, Škofja Loka mesto, Cvetko Golar in Jela Janežiča. Vodja projekta je ga. Mateja Gartner

Otroci pod vodstvom pedagoških delavk na osnovnih šolah berejo knjige, primerne njihovi starosti in na temo prebranega narišejo risbico v lično oblikovano zloženko. Projekt se zaključi z predstavo, ki se je udeležijo vsi otroci, ki so uspešno prebrali in zabeležili 10 knjig po lastni izbiri.

ZASVOJENOST IN MLADI

Za devetošolce  organiziramo in izvajamo predavanje ter aktivne delavnice na temo drog in zasvojenosti. Projekt teče od leta 1999 Izvedba projekta je bila prilagojena interesom vsake šole, prav tako dolžina dogodka in velikost skupin.

S predavanjem in delavnicami poskušamo vplivati na razmišljanje, doživljanje in vedenje mladih v povezavi z različnimi oblikami odvisnosti (alkohol, druge opojne substance, odvisnost od računalnika …). Največji poudarek je na osveščanju mladih, da se ne bi predali odvisnosti, seznanjamo jih z pastmi omame, nevarnostmi, povezanimi z uživanjem drog, in zdravstvenimi posledicami odvisnosti, med drugim tudi posledicami predolgega sedenja pred računalnikom. Vključenim v projekt pripravimo tudi anketo, ki skozi leta omogoča spremljanje stanja na področju uporabe drog, računalnika, telefonov … v generaciji.

ODRAŠČANJE

Je projekt namenjen vsem učencem 5. razredov in poteka na štirih osnovnih šolah v občini Škofja Loka. Učencem strokovnjaki povedo glavne informacije o njihovih prebujajočih čustvih, telesnih spremembah, ljubezni in pomenu zdravega načina življenje, da čim lažje prebrodijo “občutljiva leta”. Projekt teče od leta 2012.

Otrok v obdobju najstništva se sooča z določenimi novostmi, vprašanji in strahovi, katere pa je velikokrat nelagodno zastaviti odraslim, medtem ko vrstniki v iskanju odgovorov segajo po raznoraznih, med njimi tudi nepreverjenih internetnih virih. S tem razlogom so otrokom (ne)znane tematike predstavljene skozi odprt pogovor, kjer velja iskrenost, spoštljivost in razumska pot do novih odgovorov.

Projekt obravnava teme, ki v obdobju prehajanja iz otroške v najstniško dobo postavljajo nova vprašanja vezana na dojemanje spreminjajočega/razvijajočega se telesa, sebe kot odraščajoče, čuteče bitje in razmerja med soljudmi. Namen predavanj je v dveh šolskih urah po najboljši moči opolnomočiti otroke z nekaj teoretskega znanja in z vpogledom v praktične primere življenja, čemur sledi boljše razumevanje sebe in posledično tudi okolice, v kateri bivajo. Bistven poudarek celotnega predavanja je na širšemu zornemu kotu dojemanja več spektrov sebe preko preizpraševanja in iskanja odgovorov, ki jih odraščujoči razumejo.

OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

Je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga potekajo v vseh šolah po Sloveniji, naslednji korak so parlamenti na občinski in regionalni ravni, zaključijo pa se na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt za področje občine Škofja Loka koordinira DPM Škofja Loka.  O temi, ki je izbrana na nacionalnem nivoju, najprej razpravljajo učenci vseh štirih škofjeloških osnovnih šol v svojih razredih, tako na razredni, kot na višji stopnji, nato pa na šolskem parlamentu. Izbrana tema je obravnavana dve leti zapored. Prvo leto je poudarek na teoriji, v drugem letu pa šole poročajo o praktičnih dosežkih, kaj se v preteklem letu spremenili. Projekt poteka od leta 1994.

TIHE MIŠKE

Projekt se je razvil iz ideje, da bi otrokom, ki nimajo razvite socialne mreže in dovoljšne podpore olajšali šolske dni. V sklopu naših projektov vedno bolj zaznavamo, da so tudi otroci zelo obremenjeni in izčrpani. Projekt je bil namenjen manjši skupini petošolcev (8 otrok) s slabše razvitimi socialnimi veščinami in brez socialne mreže. To so otroci, ki nimajo prijateljev ter imajo težave z navezovanjem in vzdrževanjem stikov.

Naš cilj je bil naučiti otroke o pomenu prijateljev, spodbujati pozitivno samopodobo in empatijo, naučiti otroke, kako pristopiti do osebe, ki je ne poznamo, jim pomagati pri izražanju mnenja in razumevanju čustev. Otroke želimo naučiti socialnih veščin, ki jim pomagajo pri navezovanju in vodenju socialnih stikov vse življenje. V delavnice je vključen tudi terapevtski pes in njegova lastnica, ki dajeta posebno vzdušje našim delavnicam.

JAZ & TI ZA OKOLJE BREZ SKRBI

Projekt poteka na Osnovni šoli Cvetka Golarja v času podaljšanega bivanja.

Namen delavnic je ekološko ozaveščanje o pomembnosti okolju prijaznega obnašanja. Naš cilj je, da skozi ustvarjalne delavnice in spoznavanje vpliva človeka v lokalnem okolju otroci spoznavajo možnosti za bolj ekološko obnašanje in skupaj ustvarimo dolgoročno osveščene občane. Skupaj se pogovarjamo, imamo ustvarjalne delavnice, terenske dni, animacijske igre in še in še.

Praznovanja

Otrokom na pustni torek in v času veselega decembra organiziramo dogodke, ki so naša stalnica in so dobro obiskani.

PUSTNI TOREK

Na pustni torek v sodelovanju z Vrtcem Škofja Loka pripravimo pustni sprevod, ki v spremstvu Loškega pihalnega orkestra krene izpred enote Najdihojca do Mestnega trga, kjer strokovne sodelavke Vrtca Škofja Loka otrokom pripravijo pustno rajanje.

VESELI DECEMBER

V decembru za vrtčevske otroke in otroke, ki obiskujejo osnovne šole organiziramo brezplačen ogled filmske predstave v Kinu sora, ki mu sledijo ustvarjalne in kuharske delavnice v Sokolskem domu.

KAKO NAM VSE TO USPE?

Dejavnosti ne bi uspeli izpeljati brez sodelovanja množice organizacij ki nam pomagajo. V letu 2021 smo sodelovali z:

Občina Škofja Loka, Vrtec Škofja Loka, OŠ Cvetka Golarja, OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča, OŠ Škofja Loka-Mesto, Kino Sora, Zavod za šport Škofja Loka, Sokolski dom, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, ZPM Moste-Polje, Center za socialno delo Gorenjske – enota Škofja Loka, Loški muzej, Knjižnica Škofja Loka, Zavod Kres, Turistično društvo Škofja Loka, Zavod O, Večgeneracijski center Gorenjske, Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka, Zavod Čebela, Zavod za šport RS Planica,  Center DUO, Radio Sora, Gorenjski Glas, Občina Gorenja vas – Poljane, Občina Železniki, Občina Žiri, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Šenčur,  Občina Tržič; OŠ Žiri, OŠ Poljane, OŠ Ivana Tavčarja, OŠ Železniki, OŠ Orehek, OŠ Simona Jenka, OŠ Staneta Žagarja, OŠ Predoslje, OŠ Stražišče, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Matije Čopa, OŠ Helene Puhar, OŠ Šenčur, OŠ Davorina Jenka, OŠ Naklo, OŠ Matije Valjavca, OŠ Tržič, OŠ Bistrica pri Tržiču, OŠ Križe, OŠ F.S. Finžgarja, OŠ Staneta Žagarja, OŠ Antona Janše Radovljica, Občina Radovljica, OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, Občina Bled, OŠ dr. Janeza Mencingerja- Bohinj, Občina Bohinj, OŠ Gorje, Občina Gorje, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Poldeta Stražišarja, OŠ Koroška Bela, OŠ 16. decembra Mojstrana, Občina Jesenice, OŠ Josipa Vandota Kranjska gora, Občina Kranjska Gora, OŠ Žirovnica, Občina Žirovnica, CSD Radovljica, CSD Jesenice, CSD Kranj, CSD Tržič; enote Vzgojnega zavoda Kranj in Varna hiša Gorenjske, Zdravstveni domovi Škofja Loka, Kranj, Tržič, Bohinj, Bled, Jesenice in Radovljica, zasebni pediatri in družinski zdravniki, NIJZ.

V zelo veliko pomoč pri izvedbi programa so nam bili tudi donatorji in podporniki, brez katerih naš program ne bi bil tako raznolik in obsežen.