Projekti v sodelovanju s šolami

  • Z namenom, da motiviramo učence 3. razreda, da bi razvili bolj učinkovite bralne zmožnosti, v sodelovanju z vsemi osnovnimi šolami v Škofji Loki organiziramo projekt Berem, berem …. Projekt se zaključi s prireditvijo, ki je poteka v večnamenskem prostoru OŠ Škofja Loka-Mesto in se je udeležijo vsi učenci, ki uspešno prebrali 10 knjig po lastni izbiri. Projekt vodi Mateja Gartner.
  • V sodelovanju z osnovnimi šolami, za učence 9. razredov izvajamo predavanje z delavnicami Zasvojenost in mladi. Dogovoru s posamezno šolo je prilagojena tako velikost skupin, kot tematika, ki vključuje zasvojenosti in njene posledice v različnih odmerkih. Projekt vodi Nina Milinkovič.
  • Odraščam je predavanje z razgovorom na temo odraščanja, sprejemanja lastnega spreminjajočega se telesa, zdravega življenjskega sloga, ljubezni in spolnosti. Projekt je namenjen 5. razredom osnovnih šol, prilagojen program izvajamo tudi na OŠ Jela Janežiča. Projekt vodi Alenka Žumer.
  • V sodelovanju z vsemi osnovnimi šolami v občini Škofja Loka organiziramo Občinski Otroški parlament na temo, ki je določena na nacionalnem nivoju. O temi se še pred Občinskim šolskim parlamentom pogovarjajo v posameznih razredih. Šolskega parlamenta se udeleži po en učenec iz vsakega razreda, ki predstavlja generacijo.
  • Tihe miške je projekt namenjen otrokom z slabše razvitimi socialnimi veščinami – tihim miškam, ki se težko vključujejo v družbo. Otrokom pripravljamo delavnice krepitve socialnih veščin, obišče jih tudi terapevtski kužek. Projekt poteka na OŠ Škofja Loka-Mesto, vodi ga ma Katrin Kopač.
  • Jaz & ti, za okolje brez skrbi je projekt, namenjen povečanju zavesti otrok o okoljskih temah v lokalnem okolju. Dejavnosti so namenjene predvsem spoznavanju praktičnih veščin, ki pripomorejo k okolju prijaznemu življenju. Spoznali bomo tudi nekatere institucije v lokalnem okolju, ki vplivajo na naše okolje in se ukvarjajo z odpadki, ki jih proizvedemo. Projekt poteka v času interesnih dejavnosti na OŠ Cvetka Golarja, vodi ga Nina Milinkovič.