Tihe miške

Projekt se je razvil iz ideje, da bi otrokom, ki nimajo razvite socialne mreže in dovoljšne podpore olajšali šolske dni. V sklopu naših projektov vedno bolj zaznavamo, da so tudi otroci zelo obremenjeni in izčrpani, zato smo se odločili narediti nekaj v tej smeri.

Projekt v šolskem letu 19/20 poteka vsakih 14 dni na OŠ Škofja Loka-Mesto. Enkrat na mesec je na delavnicah prisoten tudi terapevtski pes.

Projekt je bil namenjen manjši skupini petošolcev (8 otrok) s slabše razvitimi socialnimi veščinami in brez socialne mreže. To so otroci, ki nimajo prijateljev ter imajo težave z navezovanjem in vzdrževanjem stikov.

V okviru projekta smo otrokom, ki bodo predlagani s strani učiteljev, nudili podporo pri učenju socialnih veščin, komunikacije in interakcije.

V projekt smo vključili po dva učenca iz istega razreda, da bi lažje navezali prijateljstva in razširili socialno mrežo (podpora).

Naš cilj je bil naučiti otroke o pomenu prijateljev, spodbujati pozitivno samopodobo in empatijo, naučiti otroke, kako pristopiti do osebe, ki je ne poznamo, jim pomagati pri izražanju mnenja in razumevanju čustev. Otroke smo želeli naučiti socialnih veščin, ki jim bodo pomagale pri navezovanju in vodenju socialnih stikov vse življenje. Pri delavnicah je pomagal tudi terapevtski pes in njegova lastnica, ki sta dala posebno vzdušje našim delavnicam.

Cilj delavnic je bil po mojem mnenju odlično izpolnjen. Otroci so se tekom delavnic vedno bolj odpirali in povezovali. Presenetilo me je, da je praktično vsak otrok povedal kakšno zelo težko stvar, s katerimi se srečujejo v domačem okolju. Del delavnic smo zato posvetili temu, da smo se skupaj pogovarjali o teh temah in jih poskušali olajšati.